Alt om PtX - Fremtidens løsning til brændstof?

PtX er det næste nye store tiltag i forhold til et grønnere miljø, men ved du hvad PtX egentlig er?

I dette indlæg vil jeg forklare hvad PtX er, hvordan processen virker, samt hvordan PtX kan være med til at ændre klimaet for det bedre i fremtiden.

Hvad er PtX? PtX er en forkortelse for Power to X. PtX defineres som processen hvor man omdanner grøn elektricitet til brændstof, som fx brint. Brint kan bruges som brændstof direkte til blandt andet færger, lastbiler og til industrien, men kan også videre konverteres til andre brændstoffer. I udlandet kaldes processen også electrofuels.

Hvis du vil vide meget mere om hvordan PtX processen foregår, og hvad brintbaserede brændstoffer kan gøre for verden, så læs med herunder.

Sådan virker PtX processen

PtX er defineres som processen hvor man omdanner grøn elektricitet til brint.

Brint kan bruges som brændstof til for eksempel lastbiler, færger og andre brændstofs krævende maskiner i industriarbejdet. Derudover kan brint også videre konverteres til andre brændstoffer.

Omdannelsen sker ved, at man omdanner vand (H2O) til brint (H2). For at gøre dette skal vandmolekylet spaltes, hvilket kræver en stor mængde energi.

I PtX bruger man grøn elektricitet til at spalte vandmolekyler, da det ikke skader miljøet. Det kan eksempelvis være elektricitet skabt af vindmøller og solceller.

Når vandet er omdannet til brint, kan det bruges som brændstof til lastbiler, færger og andre brændstofs krævende maskiner i industriarbejdet.

Udover dette kan brinten også danne base i en forædlingsproces, hvor brinten i et synteseanlæg kan kombineres med kvælstof eller kulstof, for at danne andre PtX brændstoffer.

Derfor er PtX vigtigt

PtX ligner et af nøgle komponenterne til en grønnere fremtid, da man med PtX vil kunne skabe brændstoffer, som er klimaneutrale.

PtX forventes derfor over tid at kunne helt eller delvist erstatte de fossile brændstoffer, som påvirker klimaet negativt.

For at dette skal kunne lade sig gøre, vil det kræve, at man kan indsamle mere grøn energi ved eksempelvis vindmøller eller solceller, da omdannelsesprocessen kræver en stor mængde grøn energi, også kendt som vedvarende energi.

PtX løser også en anden problemstilling, der er i den bæredygtige omstilling. Med PtX kommer muligheden for at kunne gemme vedvarende energi til senere brug.

Det vil sige hvis det en uge blæser meget, vil der være en overproduktion af vedvarende energi fra vindmøllerne. Der bliver altså produceret mere energi, end vi kan bruge.

PtX giver nu muligheden for, at denne energi kan oplagres. Når der så kommer en uge hvor det ikke blæser, og produktionen af energi ikke matcher forbruget, vil det være muligt at bruge den oplagrede energi.

Oplagringen af den vedvarende energi er essentiel i forhold til at blive uafhængig af fossile brændstoffer.

Hvad kan PtX bruges til?

PtX kan gøre rigtig mange gode ting for klimaet i verden.

Herunder er der en liste med over nogle af de vigtigste ting PtX kan gøre klimaet:

  • Produktion af klimaneutrale brændstoffer - Ved PtX kan man lave bæredygtige brændstoffer, og dermed vil man over tid kunne stoppe med at bruge fossile brændstoffer.
  • Giver muligheden for at oplagre vedvarende energi - Ved PtX får man nu muligheden for at kunne oplagre den vedvarende energi, så den kan gemmes til senere brug.
  • Kan gøres os uafhængige af fossile brændstoffer- Grundet af vi ved hjælp af PtX nu kan klimaneutrale brændstoffet og har mulighed for at oplagre den vedvarende energi, kan det gøre det i fremtiden gøre os uafhængige af fossile brændstoffer, som er meget skadelige for klimaet.

Et kommende dansk PtX projekt

I Ringkøbing-Skjern Kommune er en stor energipark på vej. Denne energipark, kaldet Megaton, skal være en storproducent af fremtidens brændstoffer.

Megaton skal være en “PtX-fabrik”, hvor de her skal bruge grøn energi til at omdanne vand til brint.

Målet, der er blevet sat for Megaton, er en produktion der på sigt kan give mere end en million ton grønt brændstof om året.

For at dette kan lade sig gøre, skal der bruges en enorm mængde energi. Derfor vil der også komme store investeringer i landvind og solceller i området, så PtX produktionen kan lade sig gøre.

Projektet forventes at stå færdigt i 2030, og det forventes at koste omkring 60 milliarder kroner, hvilket svarer til prisen på to storebæltsbroer.

Ofte stillede spørgsmål om PtX

Hvad er PtX brændstof?

PtX brændstoffer er grønne brændstoffer. Disse bliver lavet ved at omdanne grøn energi til brint via elektrolyse. Brinten kan så bruges som brændstof til lastbiler, færger og andre brændstofs krævende maskiner i industriarbejdet. Der kan også tilsættes kulstof eller kvælstof til brinten, for at skabe andre brændstoffer.

Hvad er en brintbil?

En brintbil er en bil der kan bruge brint som brændstof i stedet for diesel eller benzin. Brintbiler er ikke særlig udbredt endnu (2023), da der er store omkostninger forbundet med produktionen. Derudover er der endnu ikke mange brinttankstationer, hvilket gør lange ture i en brintbil problematisk.

E-mærket

 

Betalingskort
avXperten
MenuKontaktKurvSøg