Luftkølere og ventilatorer på lager - Se her! - Bliv kølet ned i sommervarmen.

Hvad er fjernvarme?

Du har nok hørt ordet et par gange, for noget over halvdelen af danske hjem, bruger fjernvarme.

Hvad er fjernvarme? - Fjernvarme er et varmenet bestående af rør der ligger i jorden, hvor der flyder varmt vand, der går fra fjernvarmeværket og ud til boliger, hvor det opvarmer radiatorer og vand til den varme hane. 

Vil du vide mere om hvordan fjernvarme fungere, så læs med her, hvor du også kan lære lidt om hvorfor fjernvarme måske er at fortrække over andre opvarmningsformer. 

Hvordan fungerer fjernvarme?

Med fjernvarme er der tale om opvarmning af vand, som kommer fra fjernvarmeværker.

Vandet fra fjernvarmeværkerne flyder ud til danske hjem og andre bygninger, hvor det bliver brugt til opvarmning.

Under veje i Danmark ligger der mange tusinde kilometer fjernvarmerør, som fører vandet fra fjernvarmeværket og ud til danskerne hjem.

Det samme er gældende med retur rørene, som fører det brugte og nu kolde fjernvarmevand, fra boliger og tilbage til fjernvarmeanlægget.

Det varme vand fra fjernvarme bruges til at opvarme radiatorer og vand til den varme hane, så man kan få et varmt bad eller tage opvasken.

Efter varmen fra vandet så er blevet brugt, sendes det kolde vand der er tilbage så retur til fjernvarmeværket og bliver derefter genbrugt og genopvarmet, så det igen kan sendes ud til radiatorer og til varmt vand i vandhanen.

Måden fjernvarme bliver produceret på, kan være forskellige og gør fjernvarmen meget alsidig da den kan komme flere steder fra.

Varmen til fjernvarme bliver blandt andet produceret fra solvarme, affald (biogas), naturgas, træpiller, træflis og halm.

Der findes flere hundrede fjernvarmeværker rundt omkring i Danmark og det er derfor meget forskelligt hvilken kilde man får sin fjernvarme fra.

Til fjernvarme bliver der primært brugt grønne varmekilder og derfor anses fjernvarme også for at være en af de grønnere varmekilder.

Når fjernvarme produceres fra affald, bruger man den varme som der opstår når affaldet bliver brændt, så varmen derfra ikke bare går til spilde.

Det vand der er i rørene fra fjernvarmen, er ikke det samme som postevand, men i stedet særligt behandlet vand der ikke ødelægger fjernvarmerørene og ruster dem.

Du skal derfor ikke være bange for at du drikker vand fra fjernvarmeværket, da det ikke er det vand som kommer ud af vores hanerne.

I stedet løber fjernvarmevandet ind til din fjernvarmeveksler og på den måde hjælper med at opvarme det vand der er i hanen og badet.

Fjernvarme eller varmepumpe?

For nogle kan fjernvarme ikke lade sig gøre endnu, da det kræver at de bor et sted hvor der ligger fjernvarmerør.

Hvis det er tilfældet kan en varmepumpe være et rigtig godt alternativ, især da man i mange tilfælde nok har naturgas- eller oliefyr i forvejen som opvarmningskilde.

Kan du få fjernvarme så er det nok at foretrække for de fleste, da jordvarme kræver at din grund er et bestemt areal.

Arealet det kræver skal altså også være frit og ikke have bebyggelse på det, for at der kan graves op og jordvarmepumpen kan lægges ned i jorden.

Jo større hus du har, jo større areal kræver jordvarmepumpen altså. 

Du skal altså med andre ord have en tilladelse af kommunen til at få lagt jordvarmepumpe, da de blandt andet også vurdere om det kan lade sig gøre i forhold til grundens størrelse.

Hvis du i stedet overvejer luft til vand varmepumpe, så skal du være opmærksom på at denne typisk har kortere levetid end jordvarmepumpen.

Det er dog ikke den store forskel på varmepumperne, luft til vand varmepumpen holder et sted mellem 12-18 år og jordvarmepumpen omkring 14-20 år.

Holdbarheden af de to afhænger blandt andet af hvor god en vedligeholdelse man har holdt på dem. 

En jordvarmepumpe er dog dyrere at anskaffe end en vand til luft varmepumpe, men der kan i mange tilfælde søges tilskud til begge.

Hvis du kan få fjernvarme er det klart den billigste mulighed, både i anskaffelse og i forbrug.

Har du i forvejen fjernvarme kan det bestemt heller ikke betale sig at skifte over til varmepumpe.

Fjernvarme eller naturgas?

Hvis man ser på det med miljøvenlige briller, så er fjernvarme en grønnere kilde til varme end naturgassen er.

Netop fordi naturgassen ikke er grøn nok, skal den udfases og det gør at du nok slet ikke vil kunne anskaffe dig naturgasfyr i fremtiden.

Brug af naturgas kommer også med en del afgifter og de vil være stigende, da det er et led i udfasningen.

Hvis du vælger at du vil have naturgasfyr, så er der altså heller ingen tilskud at hente fra staten.

Fjernvarme er altså den grønnere opvarmning af disse to og også billigere at anskaffe med mulighed for tilskud, såvel som i brug.

Derfor vil fjernvarmen nok vinde denne kamp i de flestes øjne.

Kan fjernvarme betale sig?

Ja fjernvarme kan for langt de fleste betale sig at få, især hvis du har olie- eller naturgasfyr i forvejen.

Olie og naturgas til opvarmning af hjem, skal nemlig udfases og er allerede godt i gang med at blive det.

Det er blandt andet især af miljømæssige årsager at man vil af med olie og naturgasfyr, nu hvor man har meget grønnere alternativer.

Hvis du har mulighed for at få fjernvarme, hvilket du i hvert fald højst sandsynligvis har hvis du bor i en by, så er fjernvarme klart den bedste mulighed.

Som nævnt tidligere er det både billigere i anskaffelse og i drift end andre opvarmningsformer såsom olie- og naturgasfyr, såvel som varmepumper.

Bor du på landet er det dog desværre endnu ikke en mulighed for dig at få fjernvarme, da fjernvarmenettet for langt det meste kun løber i byområder.

E-mærket

 

Betalingskort
avXperten
MenuKontaktKurvSøg