Luftkølere og ventilatorer på lager - Se her! - Bliv kølet ned i sommervarmen.

Hvordan fungerer et oliefyr?

Oliefyr var førhen den mest udbredte metode til at opvarme vores boliger, og andre bygninger.

I dette indlæg forklarer vi hvordan et oliefyr egentlig virker, samt forklare lidt om hvorfor vi som land bevæger os væk fra denne opvarmningsmetode i nyere tid.

Hvordan fungerer et oliefyr egentlig? Et oliefyr bruger olie fra en større beholder til at opvarme koldt vand, så det kan bruges i bygningens radiatorer samt håndvaske, brusere osv. Oliefyr er ulovlige at installere i nye huse siden 2013, grundet deres miljømæssige forhold.

Oliefyr er stadig brugt i mange boliger i Danmark, trods at man har fastslået at de skal afskaffes inden 2030 så vidt muligt.

Læs meget mere om hvordan oliefyr fungerer herunder, hvor vi også forklarer hvordan udfasningen af de danske oliefyr kommer til at fungerer over de kommende år.

Sådan fungerer et oliefyr

I Danmark er det fortsat udbredt, at bruge et oliefyr til varmen i husstanden.

Modsat mange andre lande, som foretrækker gas, valgte man førhen i Danmark at installere oliefyr.

Et oliefyr fungerer meget ligesom et gasfyr, dog med den store forskel at der bruges olie i stedet for gas.

Sådan fungerer et oliefyr, helt enkelt forklaret:

  • Olie antændes i et specifikt kammer i fyret.
  • Varmen fra dette kammer bruges til at opvarme koldt vand.
  • Det nu varme vand sendes ud til brug i boligen, fx radiator, brusere, håndvaske osv.

Et oliefyr er typisk meget stort, da størstedelen af opbygningen blot er til opbevaring af en større mængde olie, så man ikke skal fylde det op så ofte.

Selvom vi i Danmark er ved at udfase oliefyr, er det bestemt ikke grundet deres effektivitet.

Oliefyr er nemlig utrolig effektive til at opvarme vores hjem, men er derimod ikke miljøvenlige grundet brug af fossile brændstoffer.

For nogle husstande, er det stadig nødvendigt at bruge et oliefyr, da alternativer ikke er tilgængelige i alle områder endnu, men dette burde være muligt inden 2030, hvor der i Danmark ikke burde være flere oliefyr tilbage.

Er oliefyr dyrt?

Et oliefyr er en af de dyreste opvarmningsmetoder som vi bruger herhjemme, dette skyldes b.la. de afgifter der ligger ved brugen af oliefyr, men også at de bruger fossile brændstoffer, som koster en del at bruge.

Det er ikke længer lovligt at opføre oliefyr i danske boliger, men for at give et perspektiv, bør det nævnes at opsætningen og installationen af oliefyr førhen typisk kostede 30-45.000 kr.

Her er et eksempel på hvor dyrt forskellige oliefyr er, i en 150 kvadratmeter bolig:

Oliefyr type

Pris / enhed

Årlige omkostninger

Gammelt oliefyr

10.7 kr./liter

27161 kr.

Nyt oliefyr

10.7 kr./kWh

19616 kr.

Kondenseret oliefyr

10.7 kr./kWh

18190 kr.

Rapsoliefyr

8.25 kr/liter

16.946 kr.

OBS: Ovenstående priser kan variere, da oliepriserne konstant ændre sig.

Oliefyr er som sagt en af de dyreste former for opvarmning til vores boliger, men faktisk ikke den dyreste overraskende nok.

Elvarme er fortsat den dyreste form for opvarmning ,da den helt simpelt bare ikke er optimal til de fleste boliger over en hvis størrelse.

I de billigste former, finder vi b.la. Den populære fjernvarme samt jordvarme, som henholdsvis ligger på ca. Halvdelen af prisen for et oliefyr, og endnu lavere i nyere boliger.

Grønne alternativer er uden tvivl fremtiden når vi skal opvarme boligen, og i Danmark arbejder vi fortsat mod helt at få udfaset opvarmningsmetoder som ikke er bæredygtige.

Er oliefyr ulovligt?

I Danmark er det ikke ulovligt at bruge et oliefyr i boligen, det er dog ulovligt at installere eller erstatte gamle oliefyr, som et led af udfasningen af oliefyr i landet.

  • Siden 2013 har det været ulovligt at installere et oliefyr i nybyggerier.
  • Derudover, har det siden 2016 været ulovligt at erstatte gamle oliefyr i ældre boliger med et nyt, hvis det er muligt at få anden form for opvarmning.

Dermed er det altså kun lovligt at erstatte oliefyr, i boliger som ikke har nogen mulighed for anden opvarmning, hvilket er de færreste boliger i dag.

Der hvor man oftest ser oliefyr fortsat udskiftet, er på ejendomme i afskårede områder, som fx ude på landets gårde, som kan ligge langt fra byer der giver mulighed for andre opvarmningsformer.

Disse regler er både til gavn for miljøet, men faktisk også til gavn for de fleste personers pengepung.

Det bliver nemlig billigere og billigere at bruge bæredygtige alternativer til opvarmning derhjemme, så vi kan sikre en fremtid uden brug af løsninger som bruger fossile brændstoffer.

Udfasning af oliefyr i Danmark

Som sagt er det nu ulovligt at installere eller udskifte gamle varmemetoder med et oliefyr i Danmark.

Grunden til man har valgt at udfase denne opvarmningsmetode, skyldes egentlig den simple årsag, at der er tale om forbrænding af fossile brændstoffer.

Når man gør dette, tager miljøet skade til en hvis grad, ligesom når vi bruger benzin og diesel i vores biler.

Danmark forsøger at være foran med den grønne omstilling, og derfor har regeringen sat et mål der lyder:

  • Alle oliefyr udfaset inden 2030.

Mange ældre boliger i landet har stadig oliefyr installeret, enten fordi det har været for dyrt at udskifte det, eller fordi mulighederne for anden metode ikke har været tilgængelig.

Dette er dog noget som regeringen vil ændre på inden 2030, så alle danske husholdninger og virksomheder kan omdanne oliefyr til en grønnere løsning.

Fjernvarme er den mest populære nye, og miljøvenlige metode som mange husstande i fremtiden vil skifte til.

E-mærket

 

Betalingskort
avXperten
MenuKontaktKurvSøg