avXperten

Composite / RCA / Phono

Hvad er Composite video: RCA kabel / Phonokabel?

Denne artikel om composite video kabler og stereo audio kabler, også kaldet "RCA", "Phono" eller "Cinch" belyser hvad du bruger et phonokabel til, samt giver dig et indblik i brugen af phono kabler og phono kablets baggrund.

Et phonokabel er en analog teknologi, til overførsel af både audio og video.
Kablet består oftest af 3 phonokabler, et kabel med gult han phonostik (oftest det phonokabel som overfører composite video, dvs. billedet) og 2 phonokabler med han phonostik (oftest sort og rød eller hvid og rød, som overfører stereo lyden til henholdsvis venstre og højre stereoindgang).

Phonokabler er baseret på brug på flere typer af forbrugerelektronik som DVD-afspillere, fjernsyn, receivere, forstærkere og mange flere apparater. De 3 phonokabler skal indsættes i de 3 phonoindgange som har tilsvarende farvekode som phonokablets stik.

Composite video forkortes ofte CVBS som fortolkes meget forskellige rundt om i verden: "Composite Video Baseband Signal", "Composite Video Burst Signal", "Composite Video with Burst and Sync" eller "Color, Video, Blank and Sync"

I composite video signalet indgår flere elementer, som når de sammensættes danner et visuelt korrekt billede.
Sync signalet sørger for at billedet som vises er synkront med lyden som afspilles. Hvis sync signalet ikke fandtes, ville lyden ikke passe med billedet, hvilket ville resultere i en væsentlig forringet oplevelse for brugeren.
Blank signalet fortæller displayet hvornår den skal afbryde den elektroniske stråle, som forhindrer "flimren på skærmen", eller "spot retracing" som det også kaldes.
Derudover overføres selve lyden og billedet.

Et phonokabel ser typisk således ud:

Phonokabel

Composite video vs. Phono?

Hvad er forskellen på composite video og et phonokabel?

Composite video er det analoge billedsignal som eksisterer før det kombineres med et audiosignal og samles som et RF bæredygtigt kabel.

Baggrund

Phonokabler og phonostik bruges af de fleste producenter af forbrugerelektronik verden over.

Apparater med en composite video phonoindgang eller udgang er næsten altid også udstyret med en s-video indgang eller udgang.

Teknologien stammer helt tilbage fra 1949, og flere versioner blev udviklet mellem 1949 og 1953. Denne teknologi var den første som var bagudkompatibel med sort/hvide fjernsyn.
Det var derfor en stor fordel dengang, at en enkelt kabeltype kunne bruges til både sort/hvide- og farvefjernsyn.

Grunden til at man stadig bruger disse kabler er, at så mange apparater understøtter dem, og at kvaliteten er fin. Der er dog udviklet andre teknologier som S-VHS, RGB og component som er i stand til at overføre lyd og/eller billede i bedre kvalitet end phono/composite.

Composite video signalet

Composite video

Af Frederik Nielsen