Alt om Atomkraft » Fuld Forståelse med Vores Nemme Guide

I dette indlæg vil jeg forklare alt det du bør vide om fænomenet atomkraft, lige fra hvordan de fungerer, til fordele og ulemper, samt om de kan betale sig i Danmark.

Hvad er atomkraft? Atomkraft, også kaldet “Kernekraft”, er en metode til at skabe energi ved at bruge atomspaltning. Denne proces skaber en stor mængde energi, som opvarmer vand og omdanner det til damp. Denne damp driver en turbine som skaber elektricitet, der kan bruges til almen brug.

Hvis du vil have meget mere viden omkring atomkraft, så læs med herunder, hvor jeg dykker mere detaljeret ned i teknologien.

Hvordan fungerer atomkraft?

Inden jeg går i gang med at infomere om atomkraft, så er der nogle forskellige begreber, som hyppigt bliver anvendt. Denne tabel uddyber de mest anvendte begreber:   

TermBeskrivelse
Nuklear spaltningNuklear spaltning er processen, hvor en tung kerne som f.eks. uran-235 deler sig i mindre kerner ved absorption af en nukleon, hvilket frigiver energi og nukleare produkter.
Nuklear spaltningNuklear fusion er processen, hvor to lette atomkerner smelter sammen for at danne en tungere kerne, hvilket frigiver energi, som er kilden til solens og stjerners lys og varme.
Nuklear spaltningNeutroner er subatomære partikler, der findes i atomkerner og er elektrisk neutrale, hvilket betyder, at de hverken har en positiv eller negativ ladning.

Her er en grundlæggende beskrivelse af, hvordan atomkraft fungerer i praksis:

 1. Brændstof: Atomkraft bruger normalt brændstoffet uran-235 (U-235) som brændstof til nuklear spaltning. U-235 er en radioaktiv isotop af uran. Brændselsstænger indeholdende beriget U-235 placeres i reaktorkernen.
 2. Nuklear/atomspaltning: Når en U-235-kerne absorberer en neutron, bliver den ustabil og splittes i mindre kerne fragmenter, såsom barium og krypton. Denne spaltning frigiver store mængder energi i form af varme samt flere neutroner.
 3. Varmeproduktion: Den varme, der frigives under nuklear/atomspaltning, bruges til at opvarme vand i et trykkogersystem eller et kok system. Dette vand omdannes til damp.
 4. Turbogenerator: Den damp, der genereres, strømmer gennem en turbine, som spinner hurtigt for at skabe strøm. Turbinen er forbundet til en generator, der omdanner den mekaniske energi fra turbinens bevægelse til elektrisk energi.
 5. Elektricitetsproduktion: Den elektriske energi, der genereres af generatorerne, distribueres gennem elnettet og bruges af forbrugere til forskellige formål, såsom belysning, opvarmning, køling og drift af apparater.
 6. Kølesystem: Dampen kondenseres tilbage til vand ved at afkøle den i en kondensator ved hjælp af et kølesystem, normalt ved at trække koldt vand fra en flod eller sø. Det kondenserede vand genanvendes derefter i processen.
 7. Sikkerhedssystemer: Atomkraftværker er udstyret med flere sikkerhedssystemer, der kontrollerer reaktorprocessen og sikrer, at reaktionen forbliver stabil og kontrolleret. Disse omfatter styringsstænger, der kan indsættes i reaktoren for at bremse eller stoppe reaktionen, samt kølesystemer og nødstopprocedurer for at forhindre overophedning eller andre farlige situationer.
 8. Radioaktivt affald: Som en biprodukt af nuklear spaltning produceres radioaktivt affald, der skal opbevares og bortskaffes sikkert over en lang periode. Dette er en udfordring, der er forbundet med atomkraftproduktionen.

Er atomkraft miljøvenligt?

Diskussionen om, hvorvidt kernekraft er miljøvenligt, er kompleks og kontroversiel. Der er både positive og negative miljømæssige aspekter ved kernekraft, og det afhænger af, hvordan man vurderer og vægter forskellige faktorer. Her er nogle vigtige punkter at overveje.

Positive miljømæssige aspekter ved atomkraft:

 1. Lav CO2-udledning: Under selve driftsfasen udleder kernekraftværker meget lidt eller ingen direkte CO2, da nuklear spaltning ikke frigiver kulstofemissioner. Dette gør kernekraft til en potentiel kilde til lavemissions energi, der kan bidrage til at bekæmpe klimaændringer.
 2. Effektiv energiproduktion: Kernekraftværker har en høj energi produktionskapacitet og kræver relativt små mængder brændstof sammenlignet med fossile brændstoffer. Dette kan medvirke til at reducere behovet for store mængder ressourceudvinding.
 3. Landbrugsområder bevares: Sammenlignet med store solcelle- eller vindmøllefarme kræver kernekraftværker mindre areal og forstyrrer ikke landbrugsområder eller natur så meget.

Negative miljømæssige aspekter ved atomkraft:

 1. Radioaktivt affald: En af de største miljømæssige udfordringer ved kernekraft er håndteringen og opbevaringen af langtidsholdbart radioaktivt affald. Dette affald forbliver farligt i tusinder af år og kræver sikker opbevaring.
 2. Ulykkesrisiko: Reaktorulykker som Tjernobyl og Fukushima har vist, at ulykker i atomkraftværker kan have katastrofale miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. Risikoen for dette i dag er dog usandsynlig lav, da sikkerhedsforanstaltningerne er blevet meget bedre og strammere verden over.
 3. Høj kapitalomkostning: Bygning af atomkraftværker kræver store investeringer i tid og penge. Disse ressourcer kunne i nogle tilfælde være rettet mod udvikling af alternative og mere prisvenlige energikilder.

Samlet set er kernekraft et komplekst energikilde med både positive og negative miljømæssige konsekvenser. Det er vigtigt at tage højde for både de potentielle klimafordele og de miljørisici, der er forbundet med kernekraft, når man vurderer dens miljømæssige bæredygtighed.

Fordele og ulemper ved atomkraft

Atomkraftværker har både fordele og ulemper, der skal vejes af i forhold til deres anvendelse som energikilde. Herunder kan du se de vigtigste.

Fordele ved atomkraft:

 • Lavt kulstof aftryk: Atomkraft producerer elektricitet uden direkte udledning af drivhusgasser som CO2. Dette bidrager til at reducere klimaændringer og begrænse miljøpåvirkningen sammenlignet med fossilbrændstofbaserede kraftværker.
 • Høj energitæthed: Atomkraftværker har en høj energitæthed, hvilket betyder, at en lille mængde brændsel kan producere betydelige mængder elektricitet over en lang periode.
 • Kontinuerlig forsyning: Atomkraftværker kan levere konstant elektricitet uden afhængighed af vejrforhold som sol eller vind. Dette kan bidrage til at stabilisere elforsyningen og reducere risikoen for energimangel.
 • Lavt pladsbehov: Atomkraftværker kræver mindre jordareal sammenlignet med nogle andre former for kraftværker, som sol- eller vindparker.
 • Potentiale for teknologisk udvikling: Forskning i atomenergi kan føre til udvikling af mere avancerede og sikre reaktortyper.

Ulemper ved atomkraft:

 • Radioaktivt affald: Kernefission producerer langvarigt radioaktivt affald, som kræver sikker opbevaring i tusinder af år for at undgå miljøskader og sundhedsrisici.
 • Affaldshåndtering: Håndtering af radioaktivt affald er en udfordrende opgave, der kræver sikker langtidsopbevaring og bortskaffelse.
 • Høj byggeomkostning: Bygning af atomkraftværker kan være dyrt og tidskrævende. Høje investeringsomkostninger kan gøre det svært at retfærdiggøre investeringerne i forhold til andre energikilder på nuværende tidspunkt, dette skyldes primært at vi ikke har fokuseret på kernekraft i Danmark.
 • Politisk modstand: Grundet historiske begivenheder, er der en grundlæggende frygt hos mange borgere og politikere, selvom atomkraft i dag anses som værende en af de mest sikre og pålidelige energikilder.

Er atomkraft mere sikkert i dag?

Atomkraftteknologien har gennemgået betydelige sikkerhedsforbedringer siden tidligere hændelser som Tjernobyl og Fukushima. Disse begivenheder har ført til et øget fokus på at forbedre sikkerheden og minimere risikoen forbundet med atomkraftværker.

Moderne atomkraftværker er designet med flere lag af sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre og håndtere potentielle nødsituationer. Dette inkluderer avancerede kølesystemer, sikkerhedskontrolsystemer og nødprocedurer.

Desuden er reaktordesign blevet forbedret for at minimere risikoen for overophedning og nedsmeltning af reaktoren.

Reguleringen af atomkraftværker er blevet strengere og mere omfattende, og der gennemføres regelmæssige inspektioner for at sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder. Operatører af atomkraftværker er også underlagt omfattende uddannelses- og træningsprogrammer for at håndtere forskellige nødsituationer.

Atomkraft vil fortsat være genstand for debat, og beslutningen om dens brug afhænger af en afvejning af dens fordele og ulemper.

Flere og flere lande har dog indset, at atomkraft i dag er ufatteligt sikkert, og samtidig er en af, hvis ikke den bedste kilde til vedvarende energi

Hvor lang tid holder et atomkraftværk?

Levetiden for et atomkraftværk kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder designet af reaktoren, driftsforholdene, vedligeholdelsesniveauet og regelmæssige opgraderinger.

Generelt er de fleste atomkraftværker designet til at have en operationel levetid på omkring 30 til 40 år.

Efter denne periode skal anlægget gennemgå omfattende vurderinger og inspektioner for at vurdere, om det er sikkert og økonomisk forsvarligt at forlænge dets levetid. Mange atomkraftværker har dog modtaget tilladelser til at fortsætte drift ud over deres oprindelige designlevetid, ofte med yderligere 20 år eller mere.

Forlængelsen af levetiden kræver typisk betydelige investeringer i opgraderinger og vedligeholdelse for at sikre, at reaktoren fortsat opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder og driftsforventninger.

Kan atomkraft i Danmark betale sig?

Spørgsmålet om, hvorvidt atomkraft kan betale sig i Danmark, er kompliceret og involverer en afvejning af flere faktorer, herunder økonomi, energipolitik, sikkerhed, miljøpåvirkning og folkelig accept. Her er nogle af de vigtigste faktorer, der skal overvejes:

 1. Økonomi: Der er uenighed om, hvorvidt atomkraft kan betale sig i forhold til vores nuværende vind- og sol-energikilder. Ifølge Brian Vad Mathiesen mener han at atomkraft kan koste op imod 2-3 gange så meget at implementere, i forhold til blot at opstille vindmøller for samme energiproduktion. Dog er andre uenige og mener at atomkraft er en mere fremtidssikret løsning, og derfor er investeringen det værd.
 2. Sikkerhed: Atomkraftværker skal opfylde strenge sikkerhedsstandarder for at beskytte både befolkningen og miljøet mod mulige uheld eller reaktorfejl. Danmark ville nøje overveje sikkerhedsaspekter og udvikle et passende system til at opretholde de nye regler..
 3. Miljøpåvirkning: Atomkraft er kendt for at have relativt lave CO2-emissioner under selve driftsfasen. Men der er også miljømæssige udfordringer, primært afskaffelse af radioaktivt affald.
 4. Forsyningssikkerhed: Atomkraft kan bidrage til en mere stabil energiforsyning, da reaktorerne kan producere elektricitet kontinuerligt, og ikke mindst når der er brug for det. Dette kan hjælpe med at balancere udsving i energiproduktionen fra vedvarende kilder, der afhænger af vejrforholdene, eller grundet andre tilfælde hvor strømpriserne normalt vil stige.
 5. Offentlig accept: Offentlighedens holdning til atomkraft er en vigtig faktor. Nogle lande har oplevet betydelig modstand fra befolkningen på grund af bekymringer om sikkerhed og affaldshåndtering.

Danmark har historisk set ikke haft atomkraftværker og besluttede i 1985 at stoppe for yderligere udvikling af atomkraft. Energipolitikken i Danmark har siden da været rettet mod vedvarende energikilder som vindkraft. Beslutningen om at genoverveje atomkraft ville kræve en grundig vurdering af alle ovenstående faktorer og en politisk samt offentlig debat

E-mærket

 

Betalingskort
avXperten
MenuKontaktKurvSøg