Hvad er indeklima? Læs alt om indeklima i denne guide

I dette indlæg vil jeg forklare hvad indeklima er, hvornår indeklimaet er sundt, hvordan det måles og meget mere.

Hvad er indeklima? Indeklimaet er det fysiske miljø man har indendørs. Indeklimaet bestemmes blandt andet af faktorer som temperatur, lys og luftens kvalitet. Det er vigtigt med et sundt fysisk indeklima, da et dårligt indeklima vil kunne påvirke din sundhed og produktivitet.

Er du interesseret i at vide mere om hvorfor det er vigtigt med et sundt indeklima?

Læs meget mere herunder om indeklima, og hvad det indebærer.

Hvad er et sundt indeklima?

Et sundt indeklima er yderst vigtigt for vores velvære, da indeklimaet og miljø omgivelserne har en stor påvirkning på vores dagligdag og vores sundhed.

Der er mange ting der indvirker til at skabe et sundt indeklima.

Faktorer som temperatur, kunstigt lys og dagslys samt luftfugtigheden og dens kvalitet, er eksempler på faktorer der kan være med til at påvirke det fysiske indeklima.

Der skal gøres flere overvejelser for at skabe et sundt indeklima. En af overvejelserne er behovet i det pågældende lokale. Her kan det eksempelvis være relevant at se på mængden af børn eller voksne i lokalet, samt hvilke aktiviteter der foregår. På den måde tilpasser du indeklimaet til det optimale behov.

Det er vigtigt at holde et sundt indeklima i alle lokaler.

Glem ikke børneværelsets indeklima! Her kan ofte samles masse støv og snavs på legetøj. Husk også at lufte ud herinde, for at skabe det bedste indeklima for barnet.

Et dårligt indeklima vil kunne påvirke din sundhed, koncentrations- samt arbejdsevne, og kan resultere i ubehag eller hyppigere sygefravær.

Derfor er det vigtigt med et sundt indeklima!

3 vigtige faktorer for et sundt indeklima

#1 - God udluftning

Det er vigtigt at lufte hjemmet og lokalerne ud flere gange dagligt. Sørg dog stadig for at have en jævn indendørs temperatur, som anbefales at være mellem 20-23 grader. Desuden må temperaturen ikke være under 18 grader.

#2 - Lav fugtighed

Sørg for at holde fugtigheden lav. Dette kan blandt andet gøres ved udluftningen, samt at sørge for at fjerne kondens og fugt af, da dette kan udvikle sig til svamp.

Den relative fugtighed bør ligge mellem 40-60%, hvor den om vinteren skal ligge på omkring 40-45%.

#3 - Rene omgivelser

Desuden er det yderst vigtigt med rene omgivelser i hjemmet eller lokalerne man befinder sig i. Støvsugning og rengøring kan netop fremme et sundt indeklima.

Hvordan kan dit indeklima forbedres?

Der er anbefalinger til hvordan du kan forbedre dit indeklima. For at gøre dette kan følgende punkter følges. 

 • Udluft flere gange dagligt i 5 til 10 minutter af gangen
 • Sørg for at have en fornuftig temperatur i lokalerne - ikke lavere end 18 grader
 • Hyppig rengøring - mindst omkring en gang om ugen
 • Undgå høj luftfugtighed - husk eksempelvis at lufte ud efter bad
 • Hav god luftcirkulation

3 tegn på et dårligt indeklima

Du vil ofte opdage når dit indeklima ikke er godt. Der er flere tegn på et dårligt indeklima. I det følgende beskrives 3 tegn der ofte indikerer at du har et dårligt indeklima.

#1 - Hyppig sygdom og ubehag

Hvis du ofte rammes af sygdom eller ubehag, kan dette være et tegn på et dårligt indeklima. Et dårligt indeklima vil muligvis påvirke din sundhed og produktivitet, og kan eksempelvis give symptomer som træthed, hovedpine eller tørre og irriterede øjne og luftveje.

#2 - Høj fugtighed

En høj luftfugtighed er med til at skabe et dårligt indeklima. Den høje luftfugtighed er en forudsætning for bakterier og svamp, som lever godt under disse forhold. Husk derfor at lufte ud, især i fugtige rum, og tør kondens af. Fugtigheden kan måles med et hygrometer.

#3 - Dårlig lugt

En dårlig lugt i hjemmet eller lokalerne kan være et tegn på dårlig udluftning. Derfor kan der også være en sammenhæng mellem den høje fugtighed og lugt.

Hvad skaber et dårligt indeklima?

Det er vigtigt med et sundt indeklima, da et dårligt indeklima kan påvirke din sundhed og produktivitet.

Derfor kan det være vigtigt at vide hvad der er med til at skabe et dårligt indeklima.

Et dårligt indeklima påvirkes at adskillige faktorer i hjemmet, eller bygningen.

Nogle af de væsentlige kilder som kan føre til dårlig indeklima er følgende: 

 • Forurening fra grunden og luften
 • For høj luftfugtighed
 • Kemikalier
 • For høje temperaturer
 • Støj
 • Kunstigt lys
 • Allergifremkaldende stoffer
 • Stearinlys og rygning indendørs

Hvordan måles indeklimaet?

Hvis du vil sikre dig et sundt indeklima, kan du måle lokalernes luftfugtighed med en fugtmåler/hygrometer.

Hygrometeret måler luftfugtigheden via sensorer som kan måle den relative luftfugtighed.

På den måde undersøges det om fugtigheden er for høj, og du kan med denne måler mindske risikoen for et dårligt indeklima, eksempelvis grundet fugt.

Derfor er det muligt selv at teste luftfugtigheden.

Hvor koldt må det være på din arbejdsplads?

Arbejdsmiljøloven har regler for temperaturen på arbejdspladsen, og har et komfortområde der skal ligge mellem 18 og 25 grader.

Temperaturen på din arbejdsplads bør være mellem 20 og 22 grader, ved stillesiddende arbejde. Den må ikke overstige 25 grader, og må ikke være lavere end 18 grader.

Under klimaforhold hvor det ikke er muligt at holde temperaturen under 25 grader, som eksempelvis under en hedebølge, kan temperaturen accepteres. Dog kan der indføres andre tiltag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er indeklima vigtigt?

Indeklimaet er utroligt vigtigt for din sundhed. Befinder man sig i et dårligt indeklima over længere tid kan man begynde at opleve sygdom eller ubehag. Dette vil ofte vise sig i symptomer i form af træthed, hovedpine eller tørre og irriterede øjne og luftveje.

Hvad er relativ luftfugtighed?

Den relative luftfugtighed er et forhold mellem den aktuelle mængde vanddamp i luften og den maksimale mængde vanddamp luften kan indeholde. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 40 og 60%.

E-mærket

 

Betalingskort
avXperten
MenuKontaktKurvSøg