Fokus på grønne tiltag

avXperten.dk har stor fokus på et drive miljørigtig virksomhed. Vi forsøger derfor hele tiden at kunne optimere vores indsats på området.

Motivationen bag vores engagement i miljøbeskyttelse og bæredygtighed udspringer af vores daglige liv. Vi konfronteres jo alle sammen konstant med miljøforurening og spild af ressourcer. Vi mener at man bliver nødt til at tage aktivt stilling til, hvordan vi begrænser forureningen i samfundet, så vi kan bevare vores verden i mange år endnu.

Her finder du et udvalg af de foranstaltninger, vi indtil videre har truffet:

Kuverter

Vi sender 96% af vores ordrer i hvide boblekuverter, som alle er FSC mærkede.

FSC er en international mærkning til træ og papir og er en garanti for at papiret der anvendes, stammer fra bæredygtig skovdrift. Bæredygtig skovdrift betyder at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Skovene bliver FSC certificerede, hvilket betyder at der er stor fokus på sammensætningen af skovens træer, forvaltning samt økonomiske resultater.

FSC er ydermere en garanti for at der bliver taget hensyn til skovens planteliv og dyreliv samt at der bliver skabt gode arbejdsforhold, lønvilkår og uddannelsestilbud for skovarbejderne.

FSC mærkning anbefales af forskellige miljøorganisationer, som Greenpeace og WWF.

Fjernvarme

Vi har i en årrække haft fjernvarme i vores lejede bygninger, hvilket vi har været meget tilfredse med, og vi må indrømme, at vi ikke havde taget stilling til, om dette nu også var den rette form for opvarmning, da vi ikke havde andre alternativer.

Vi er netop i gang med at bygge vores egne bygninger i Grenaa, hvor vi i beslutningsfasen skulle tage aktivt stilling til opvarmningsformen. Vi undersøgte flere forskellige alternativer til opvarmning på markedet, men jo mere information vi fik omkring fjernvarme, jo mere var vi overbeviste om, at det var denne form for opvarmning at vi ville have.

Nogle af faktorerne, som overbeviste os i vores valg:

Undersøgelser har vist at ca. 52% af fjernvarmen er CO2-neutral og at andelen er støt stigende, hvorfor fjernvarmen karakteriseres som ”Danmarks største miljøbevægelse”.

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge spildvarme til opvarmning. På den måde bliver ressourcerne udnyttet effektivt.

Ifølge energiaftalen fra 2012 skal 100% af Danmarks energiforsyning i 2050 være omstillet til vedvarende energi. Dette vil komme miljøet, naturen og klimaet til gode. Fjernvarmen vil allerede i 2035 været omstillet til 100% vedvarende energi.

Beslutningen er altså truffet og vi vil fortsat modtage fjernvarme fra Grenaa Varmeværk, når vi tager vores nye bygninger i brug senere på året i 2016.

Papirløs ordrehåndtering

Vi anvender årligt 3 paller papir til vores ordrehåndtering. Alt vores papir er FSC mærket. På trods af at vi tænker miljørigtigt mht. valg af papir, arbejder vi dog henimod at få papirløs ordrehåndtering i løbet af 2016. Det er både en miljømæssig og økonomisk besparelse.

3 paller papir svarer til 720 pakker printerpapir, hvilket indeholder 360.000 stk. A4 papir.

Nye bygninger

Vi er i 2016 i fuld gang med at bygge vores egne lokaler på en erhvervsbyggegrund i Grenaa.

Vores nye byggeri bliver opført efter Bygningsreglement, BR10 fra 2010. Dette bevirker at vi overholder kravene omkring varmeisolering, transmissionstab, energiramme og lufttætheden ved nybyggeri.

Vi har valgt at få monteret lavenergivinduer i hele bygningen. Lavenergivinduer består af flere lag glas, hvor der er lufttomme rum imellem. Lavenergivinduer kan skære 30% af varmeregningen om året, da de begrænser varmetabet i bygningen. Vinduerne kræver ikke så meget vedligeholdelse som andre vinduer og det skønnes at lavenergivinduer ca. har en holdbarhed på op mod 40 år. Så selvom at lavenergivinduer er en dyr investering, bør det hurtigt have tjent sig hjem på en kortere årrække.

Vi har valgt at fremtidssikre vores nye bygning med sandwichpaneler i både vægge og på tag, som består af en komplet konstruktion med klimaskærm, isolerings kerne, indvendig og udvendig facade i en arbejdsgang. Sandwichpaneler med en isoleringskerne af ekspanderet hårdtskum bruges til bygninger, hvor der stilles store krav til isoleringskravene, samt hvor man ønsker en arkitektonisk flot løsning af elementbyggeriet.

Panelerne bliver monteret udenpå den bærende stålkonstruktion, som bevirker at bygningen sikres mod kuldebroer, kondensproblemer og kulde- og varmestråling. Dette er i modsætning til traditionelt byggeri, hvor isoleringsmaterialet indbygges mellem de bærende bygningsdele.

Opbygningen med sandwichpanelerne giver også en god mulighed for at kunne styre temperaturen i bygningen meget nøjagtigt. Ydermere er sandwichpanelerne immune over for angreb fra skimmelsvamp, svamp, mug og skadedyr.

Elretur

Mange af produkterne vi sælger, ender i private husholdninger og her er vi forpligtede til at deltage i indsamlingen og oparbejdningen af de udtjente produkter og bærbare batterier. Vi mener at det er vigtigt at vi, som virksomhed, forsøger at begrænse forureningen i samfundet og da mange af produkterne vi sælger er elektriske og elektroniske og vi dermed indirekte er med til at forurene, er det vigtigt for os at hjælpe med at rydde op efter os selv.

Dette er en umulig opgave for os at løfte alene og derfor har vi valgt at tegne et medlemskab af det danske selskab Elretur, som er en privat forening, som sørger for at vi kan leve op til vores lovgivningsmæssige ansvar i samfundet. De sørger for at stå for indsamlingen og bearbejdningen af de udtjente produkter.

Pap

Vi får mange varer tilsendt i papkasser, hvilket gør at vi har store mængder af pap liggende på vores lager. Vi sørger dagligt for at få pappet presset sammen og få det afhentet, så det kan blive genanvendt.

Papfabrikkerne laver nyt pap, af vores indsamlede pap. De opløser pappet i vand og laver det herefter om til genbrugspap, som bl.a. anvendes til nye papkasser, æggebakker eller rør til køkkenruller.

Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt pap. Så når vi afleverer pap til genanvendelse, er vi med til at spare råstoffer og energi og dermed også udledning af CO2.

Co2 Neutralt Website

Vi har valgt at blive CO2-neutral certificerede, da vi gerne vil bidrage til at få fjernet CO2-udledningen, som vores webshop er med til at bidrage til.

CO2-udledningen sker når vores kunder handler på hjemmesiden og anvender computer og skærm ved bestillingen. Computere og skærme anvender en masse strøm og udleder dermed CO2. Vores server som hoster vores hjemmeside udleder også CO2.

For at reducere CO2-udledningen har vi valgt at blive CO2-neutral certificerede og være med i et stort fællesskab, hvor man opstiller nye, vedvarende energikilder, som f.eks. vindmøller. CO2-reduktionerne skabes også ved deltagelse i CO2-reducerende projekter, som er godkendt af Gold Standard.

Initiativet til CO2-neutrale hjemmesider blev til i forbindelse med Klima-topmødet COP15 i København i 2009. I dag er initiativet vokset med deltagere fra mere end 2.500 virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i mere end 50 lande.

Vi er stolte af at have en CO2 neutral hjemmeside.

Vil du reducerer størrelsen af din egen strømregning? Se eventuelt om vores energimålere og LED pærer ikke kunne være noget for dig: 

E-mærket

 

Betalingskort
avXperten
MenuKontaktKurvSøg