Leder du efter FM Nødradio eller Powerbanks?
Billede af routere taget af avXperten personale

Hvad er en MAC-adresse » Nem & Hurtig Guide

Hvis du vil vide mere om hvordan MAC-adresser fungerer, og hvad funktionerne på MAC-adressen er, så er dette indlæg for dig.

Hvad er en MAC-adresse? En MAC-adresse (Media Access Control) er en unik identifikator, der er tildelt en NIC (Network Interface Controller) til brug som netværksadresse. MAC-adressen er en hardwareadresse, der identificerer hver enhed på et netværk og er afgørende for kommunikation på lokale netværk.

Forståelse af MAC-adresser er afgørende for netværksadministratorer og kan bruges til opgaver som netværksovervågning, adgangskontrol og fejlfinding. Nedenfor kommer jeg dybere ned i funktioner og eksempler på en MAC-adresse.

Hvordan fungerer en MAC-adresse?

Elektroniske enheder som en smartphone, computer, printer, smart TV mm. kan have en MAC-adresse.

MAC-adressen fungerer som et grundlæggende element i computernetværk, der giver en unik identifikator for hver netværksgrænseflade i en enhed.

MAC-adressen er en unik identifikator, der ser hvilke enheder der er tilsluttet.

Hver MAC-adresse er unik for en bestemt netværksgrænseflade, hvilket betyder, at to enheder ikke burde have den samme MAC-adresse.

I praksis kan der dog være sjældne tilfælde, hvor MAC-adresser duplikeres, især i tilfælde af netværksgrænseflader fremstillet af forskellige virksomheder.

Når to enheder på samme netværk har den samme MAC-adresse, kan det føre til netværksproblemer og forstyrrelser. Det er heldigvis ekstremt sjældent.

Sådan bruges en MAC-adresse i praksis:

Når data kommer til din router, skal den beslutte, hvilken enhed har bedt om den data.

Hvis du eksempelvis åbner en hjemmeside, så bestiller du data.

Dette gør den ved at benytte en MAC-adresse som fortæller routeren, hvem bestilte hvad. 

Det er samme princip som, når postmanden kommer forbi. 

For at aflevere pakken eller brevet korrekt, så skal postmanden bruge en adresse.

Måden det fungerer på er, at din router tildeler en privat IPv4- eller IPv6-adresse til alle enheder.

Mange internetudbydere som Norlys (tidligere: Stofa) og YouSee bruger NAT/CGNAT som har samme funktion.

MAC-adressen og den private IP-adresse arbejder sammen for at:

 • 1 - Finde din enhed
 • 2 - Finde dataen
 • 3 - Finde MAC-adressen og finde den private adresse
 • 4 - Tilføje den korrekte data til den korrekte enhed

MAC-adressens struktur og format

MAC-adressens opbygning kan deles i to, struktur og format. Struktur handler om hvordan MAC-adressen er bygget fra bunden af og hvordan den kan aflæses. Format handler om formatering og brug i praksis.

Struktur

Det er vigtigt at bemærke, at mens disse formater bruges til menneskelig læsbar repræsentation, er den interne lagring af en MAC-adresse i en enhed typisk som en 48-bit binær værdi.

MAC-adressen er baseret på hardware, altså det er ikke noget som bare kan ændres.

MAC-adressen fungerer som et grundlæggende element i computernetværk, der giver en unik identifikator for hver netværksgrænseflade i en enhed.

Strukturelt er en MAC-adresse et 48-bit (6-byte) hexadecimalt tal, almindeligvis repræsenteret i et af to primære formater: det originale format og EUI-64-formatet.

I det originale format er MAC-adressen opdelt i seks grupper af to hexadecimale cifre, adskilt af enten kolon eller bindestreger.

På den anden side udvider EUI-64-formatet MAC-adressen til 64 bit og indsætter yderligere 16 bit i midten af adressen. Dette udvidede format bruges nogle gange i IPv6-adressering.

For eksempel kan en MAC-adresse vises som: "00:1A:2B:3C:4D:5E" eller "00-1A-2B-3C-4D-5E" eller "00.1A.2B.3C.4D.5E" bag en router.

Jeg har inkluderet illustrationer til dig der viser MAC-adresser på en router i forskellige former:

Billede: Illustration af MAC-adresse udarbejdet af avXperten personaleBillede: Illustration af MAC-adresse udarbejdet af avXperten personale
Billede: Illustration af MAC-adresse udarbejdet af avXperten personaleBillede: Illustration af MAC-adresse udarbejdet af avXperten personale
Billede: Illustration af MAC-adresse udarbejdet af avXperten personaleBillede: Illustration af MAC-adresse udarbejdet af avXperten personale

Format

Når en producent har brug for MAC-adresser til deres enheder, ansøger de om en blok af adresser fra IEEE.

IEEE tildeler derefter en unik OUI (Organizationally Unique Identifier) til producenten, som producenten bruger til at oprette unikke MAC-adresser til sine enheder.

Hvert segment af en MAC-adresse har betydning.

Den første halvdel (24 bit) angiver typisk den producent eller leverandør, der er ansvarlig for netværksinterfacekortet, mens den anden halvdel (24 bit) er en unik identifikator, der er tildelt den specifikke enhed.

Denne hierarkiske struktur sikrer en global unik identifikator for hver netværksgrænseflade, hvilket minimerer sandsynligheden for adressekonflikter inden for et netværk.

Mens MAC-adresser er grundlæggende for lokal kommunikation på et netværk, er det vigtigt at bemærke, at de opererer på Data Link Layer (Layer 2) i OSI-modellen, hvilket primært letter kommunikation inden for rammerne af et lokalt netværk.

Den originale repræsentation af MAC-adresser med dens standardiserede gruppering og afgrænsninger forbedrer læsbarhed og konfigurationsopgaver.

Det er almindeligt anvendt i forskellige netværkssammenhænge, såsom konfiguration af netværksenheder, opsætning af adgangskontrol og fejlfinding.

EUI-64-formatet, selvom det er mindre almindeligt, finder anvendelse i IPv6-adressering, hvilket bidrager til genereringen af grænsefladeidentifikatorer.

Ud over den visuelle repræsentation, er den interne lagring af en MAC-adresse en binær værdi, hvilket sikrer kompatibilitet med den digitale karakter af datatransmission i netværket.

Strukturen og formatet af MAC-adresser spiller således en afgørende rolle for at sikre problemfri kommunikation inden for netværk.

Data Link Layer og OSI-modellen

OSI-modellen (Open Systems Interconnection) er en teoretisk ramme, der standardiserer funktionerne i et telekommunikations- eller computersystem i syv abstraktionslag.

Her er en visuel repræsentation til dig af hvordan OSI-modellen ser ud:

Billede: Illustration af OSI-Modellen udarbejdet af avXperten personaleBillede: Illustration af OSI-Modellen udarbejdet af avXperten personale

Hvert lag har specifikke ansvarsområder, og modellen hjælper med at sikre kompatibilitet og kommunikation mellem forskellige systemer i et netværksmiljø.

Her er en video til dig der går i dybden på OSI-modellen og Data Link Layer:

Hvilke funktioner har en MAC-adresse?

En MAC-adresse har en længere række funktioner, her er nogle eksempler:

 • Enhedsidentifikation - MAC-adresser identificerer entydigt hver netværksgrænseflade og hjælper med at skelne en enhed fra en anden på et netværk.
 • Adressering i lokale netværk - MAC-adresser bruges til lokal kommunikation inden for et netværk. Enheder bruger MAC-adresser til at dirigere frames til den tilsigtede destination på det samme lokale netværk.
 • ARP (Address Resolution Protocol) - MAC-adresser er afgørende for ARP, en protokol, der bruges til at kortlægge IP-adresser til MAC-adresser i lokale netværk. ARP hjælper enheder med at finde den MAC-adresse, der er knyttet til en bestemt IP-adresse.
 • Skift og brokobling - MAC-adresser spiller en rolle i forbindelse med switching og brobygning inden for lokale netværk. Netværksswitches og -broer bruger MAC-adresser til at videresende frames til de relevante porte.
 • MAC-Adressefiltrering og adgangskontrol - Netværksadministratorer kan bruge MAC-adresser til adgangskontrol ved at konfigurere netværksenheder til at tillade eller nægte adgang baseret på specifikke MAC-adresser.
 • Netværksfejlfinding - MAC-adresser er værdifulde ved fejlfinding af netværksproblemer. Analyse af MAC-adressetabeller på switches og undersøgelse af ARP-caches kan hjælpe med at identificere forbindelsesproblemer.
 • Netværkssikkerhed - MAC-adresser bruges i sikkerhedsforanstaltninger såsom MAC-adressefiltrering til at kontrollere, hvilke enheder der tillades eller nægtes adgang til et netværk.
 • Forebyggelse af netværkskollisioner - MAC-adresser hjælper med at forhindre netværkskollisioner ved at give en unik identifikator for hver enhed. Netværksenheder bruger MAC-adresser for at undgå at sende data samtidigt og forårsage kollisioner.
 • Kommunikation på lag 2 - MAC-adresser fungerer på Layer 2 (Data Link Layer) i OSI-modellen og er essentiel for indramning og adressering af data til lokal netværkskommunikation.
 • Wake-on-LAN (WoL) - MAC-adresser bruges i Wake-on-LAN scenarier, hvor en enhed kan tændes fjernt ved at sende en speciel pakke, der indeholder dens MAC-adresse.
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - I DHCP bruges MAC-adresser til entydigt at identificere enheder, når IP-adresser opnås dynamisk fra en DHCP-server.
 • Leverandøridentifikation - Den første halvdel af en MAC-adresse identificerer ofte producenten eller leverandøren af netværksinterfacet og giver oplysninger om enhedens oprindelse.

Du kan læse mere omkring MAC-adresse relaterede funktioner i disse blogindlæg: Sådan sikrer du dit hjemmenetværk, Sådan fungerer WiFi og Guide til IP-adresse


 

 

Betalingskort

Samlet score: 4.9 af 5

avXperten
Menu Kontakt
Kurv
Søg